Zásady ochrany soukromí

Vážíme si vaší důvěry, kterou jste nám projevili tím, že nám hodláte poskytnout e-mail pro zasílání e-mailového newsletteru Milujeme dřevo. Rádi bychom vám objasnili, jak chráníme vaše soukromí.

Kdo jsme?

Vydavatelem blogu Milujeme dřevo je společnost PPG Deco Czech a.s.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro zasílání e-mailového newsletteru shromažďujeme váš jediný osobní údaj. A tím je e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli.

Sdílíme vaše osobní údaje s někým jiným?

Vaše osobní údaje jsou uloženy v systému MailChimp, který používáme k rozesílání e-mailových newsletterů. K vašim údajům má přístup také naše digitální agentura Elijah & Friends s.r.o., která m.j. připravuje e-mailové newslettery. Nikomu dalšímu Vaše osobní údaje neposkytujeme, ani je neprodáváme či nepronajímáme.

Jak dlouho si vaše údaje necháváme?

Po dobu pěti let. Svůj souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat a vaše údaje budou vymazány.

Za jakým účelem údaje shromažďujeme?

Pro účely informování vás o nových článcích a videích na blogu Milujeme dřevo; pro účely informování vás o nejzajímavějších článcích a videích na blogu Milujeme dřevo; pro účely informování vás o nových produktech a akcích ve spojení s péčí o dřevo.

Jsme v kontaktu

Pokud se chcete zeptat na něco ohledně osobních údajů, napište nám, prosíme, na redakce@milujemedrevo.cz a rádi vám co nejdříve odpovíme.

Přečtěte si, prosíme, pečlivě následující odstavce před tím, než nám poskytne své osobní údaje a udělíte souhlas k zasílání e-mailového newsletteru.

Znění souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám poskytuje tím, že souhlasíte se zasíláním e-mailového newsletteru z Milujeme dřevo

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů správcem PPG Deco Czech a.s., se sídlem č.p. 223, 338 24 Břasy, IČ: 26052555 pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje, které jste nám poskytli, shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Konkrétně vám budeme na základě uděleného souhlasu zasílat e-mailový newsletter.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Děkujeme.

Datum vstupu v platnost je 25. května 2018