Když dřevěné hračky pomáhají

Co mají společného dřevěné kostky a vzdělávání zrakově postižených dětí? Překvapivě toho není málo! Dřevěné hračky totiž pomáhají nevidomým dětem při začleňování se do společnosti. Řeč je například o speciální sadě Play in the Dark (Hraní ve tmě) sestávající z atypicky tvarovaných kostek z různých druhů dřeva, kterou navrhla designérka Kateřina Kuchařová.

Sada původně vznikla jako diplomový projekt, jímž Kateřina v roce 2016 zakončila studium designu na göteborské univerzitě. Zaměřila se přitom na velmi aktuální téma začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného školního vzdělávání. Částečně ji k tomu inspirovala i předchozí zkušenost z projektu Kavárna potmě, na jejímž designu se sama také podílela. Svět nevidomých, kteří v kavárně obsluhovali, na ni zapůsobil tak intenzivně, že se rozhodla věnovat mu pozornost i později ve Švédsku.

_hracky-pro-nevidome2Dřevěné kostky odstraňují bariéry

Podle zkušeností autorky projektu se zrakově postižené děti v rámci vzdělávání potýkají s diskriminací. Té je podle ní možné předcházet tím, že rodiče zdravých dětí povedou své potomky už od útlého věku k větší toleranci a pochopení pro odlišnosti. A právě k tomu by měla přispět hrací sada Play in the Dark.

_hracky-pro-nevidome4Přírodní materiál pro dobrý rozvoj dětí

Designérka vybrala jako hlavní materiál dřevo. Důvodů bylo hned několik. Kostky ze dřeva se jednak řadí do kategorie motorických a didaktických hraček, jejichž hlavním úkolem je rozvíjení dětské kreativity, fantazie, paměti i trénink jemné motoriky rukou a prostorové představivosti. Dřevo je zároveň cenově dostupné a dobře se s ním pracuje. Použití různých druhů dřeva v dětech podporuje, aby se snažily rozvíjet také další smysly a přijímat nejen zrakové vjemy, ale vnímat také prostřednictvím hmatu, sluchu a čichu.

_hracky-pro-nevidome3Jak se hraje ve tmě?

Princip hry Play in the Dark spočívá v tom, že zdravé děti společně se zrakově handicapovanými pojmenovávají kostky a vzájemně si sdělují, co jim různorodé tvary připomínají. Navazují tak vzájemnou komunikaci. Důležitým prvkem je právě výměna dojmů mezi dětmi zdravými a postiženými. Designérka vymyslela i několik scénářů pro jednoduché hry, které se dají s kostkami hrát. A samozřejmě lze sadu používat jako klasickou stavebnici.

Foto: Kateřina Kuchařová

 

Autor Klára Beščecováredakce@milujemedrevo.cz
Ohodnoťte tento článek
Odesílám