Jak číst značky na stromech

Také vás vždycky zajímalo, co všechny ty zářivé symboly v lese vlastně znamenají? Nahlédněte s námi pod pokličku lesnické znakové hantýrky.

Hned na začátku je potřeba zmínit, že ne každou signalizaci mají na svědomí lesníci. Na kůru stromů sice malují nejčastěji (pomineme-li české turisty), ale někdy jim do díla fušují i profíci z jiných organizací. Třeba ti, kteří mají v popisu práce ochranu přírody. Stromy označují i topografové nebo myslivci, někdy vodohospodáři a různí projektanti.

Pořádek musí být

Lesy jsou rozděleny na velké celky, tzv. oddělení. V lese jsou označeny dvěma vodorovnými pruhy bílé barvy v délce 20 cm. V evidenci jim náleží číslice. Oddělení mají rozlohu několika hektarů a člení se na menší útvary, kterým se říká dílce (v evidenci značené velkými písmeny). Což jsou vlastně takové parcely. A aby bylo jasné, kde jedna končí a druhá začíná, používají lesníci k jejich vymezení jeden pruh bílé barvy. V lese je toto značení nejčastější. Není výjimkou, že od jedné značky vidíte na druhou.

Značky na stromech Milujeme dřevo

 

Značky na stromech Milujeme dřevo

Pokud někdy narazíte na černé číslo v bílém poli je to rarita. Jedná se o staré značení oddílů v místech, kde se protínaly.

Pozor, rezervace!

Široký červený pruh na kmeni je signálem pro začátek a konec ochranné zóny. Jak ale poznáte, jestli do citlivého prostoru zrovna vstupujete, nebo už jste na cestě z něj? Jednoduše! Kratší pruh označuje místo, kde zóna končí. Takže pokud jdete směrem, kde je proužek delší, právě vstupujete do přírodní památky.

Značky na stromech Milujeme dřevo

Neonové kusy už to mají za pár

Stromy svítící do dálky neonovými barvami na kůře už na svém místě dlouho nepostojí. Jsou totiž určeny k těžbě. I když ne tak docela, některé možná ještě dostanou šanci. Záleží na tom, co přesně lesníci na kmen namalovali. Tečka je ortelem k pokácení stejně jako značka ve tvaru obráceného písmene T, která signalizuje plošnou seč. Paradoxně jedině stromům ozdobeným neonovým křížkem byla protentokrát udělena milost a mezi pokácenými bratry zůstanou stát. Stromy označené T mají na sobě lapáky na kůrovce. Pohyb velkých těžebních strojů, harvestorů, lesem se  řídí šikmými pruhy a šipkami na kmenech stromů.

Značky na stromech Milujeme dřevo

Dumali jste někdy nad tím, proč jsou tyto barvy tak křiklavé? Nehledejte za tím žádnou velkou vědu. Lesníci si tak prostě v hustých a často temných porostech usnadňují hledání označených stromů. Pro těžební značky používají často i signální spreje. Pro ostatní značky dávají revírníci přednost ekologickým a šetrným barvám. 

Stromobanka

Sem tam můžete z lesní cesty zahlédnout kmeny se žlutými čísly. To je neklamné znamení, že se právě nacházíte ve výzkumném prostoru. Ty mají zpravidla tvar obdélníku nebo čtverce s jasnými hranicemi od okolního porostu. Každý strom na ploše je označen svým číslem. Jednotlivé stromy jsou určené k bádání a číslice označují jejich pořadí. Občas se mezi nimi najdou stromy mimořádné kvality, které slouží pro sběr kvalitního reprodukčního materiálu. Tyto tzv. výběrové stromy jsou označovány dvěma vodorovnými pruhy po celém obvodu kmene, mezi nimiž je evidenční číslo jednotlivého stromu.

 

Značky na stromech Milujeme dřevo

Matematika, geometrie a záhadné symboly

K vidění bývají také bílé trojúhelníky obrácené špičkou dolů. Říká se jim triangulační body a mají za úkol ohraničit, kde začíná nebo končí něčí pozemek.

Značky na stromech Milujeme dřevo

 

Stromových obrázků ale existují desítky. Komplexní znaková řada je plná odborných významů, kterým běžní návštěvníci hvozdů nesnadno porozumí. Obyčejní smrtelníci v lese nejvíc ocení úplně jinou řada značek, těch turistických. Ale o nich až někdy příště…

V článku jsou použity fotografie Lesy ČR a Adobe Stock.

author
Autor Zuzana Košutováredakce@milujemedrevo.cz
Ohodnoťte tento článek
Odesílám